Helytörténet

 

Szent Isván jobb karját, a csodás mívű gyűrűvel együtt a csaknem ezeréves Árpád-kori településre egy bizonyos Mercurius nevű székesfehérvári őrkanonok hozta 1061 után.
Abban az évben, a Vata-féle pogánylázadás idején exhumálták először és választották le teteméről a jobb kart. A település akkor már létezett. Ugyanis a bencés szerzetes nem egy lakatlan helyet választott a különleges, nagyra becsült vallási ereklye őrzésére.

A Szent Jobbot közel 400 éven át őrizték Szentjobbon. A féltett és nagy becsben tartott kincset a Szent Benedek-rendi szerzetesek (bencések), 372 éven át őrizték, különös gonddal és nagy odaadással. Vagyis 1061-tól 1433-ig.
A szerzetesrendeknek kettős feladatuk volt: a keresztény tökéletesség eszményét eleven példában állítani, s az emberiség szükségleteit önfeláldozássukkal is kielégíteni. A bencések nem csak imával zengték Isten dicséretét, hanem kétkezi munkájukkal embertársaik javát is szolgálták. Monostoraik nemcsak a lelkiélet, de a művelődés központjai is voltak. ők fektették le Európa történelmének új alapjait.
A szentjobbi monostor is a keresztény műveltségnek, a mindennapi munkának és szelíd erkölcsöknek volt tiszteletre méltó tűzhelye. E tűzhely ápolásában telt el az ottani szerzetesek tevékeny és gazdag élete.

Folytatás...

Știri recente

ANUNȚ ȘEDINȚA ORDINARĂ 28.03.2019

Adaugat la 22 március 2019

ANUNT SEDINTA ORDINARA - 30.01.2019

Adaugat la 28 január 2019

ANUNT SEDINTA DEÎNDATĂ - 09.01.2019

Adaugat la 07 január 2019

ANUNT SEDINTA DEÎNDATĂ - 28.12.2018

Adaugat la 27 december 2018

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 2019 - PROIECT

Adaugat la 01 november 2018
ANUNT privind supunerea procedurii de transparenţă decizională a Proiectului de hotărâre pentru apro...