Tanácshatározatok

23/10/2019 HCL Nr. 70 - APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA LA LUCRAREA DE MODERNIZARE A DC2A

23/10/2019 HCL Nr. 69 - APROBAREA MODULUI DE VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE PROVENITE DIN PARTIDA 50044 SI 50045 PR SANIOB

23/10/2019 HCL Nr. 68 - APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE SI STATUTUL DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

23/10/2019 HCL Nr. 67 - STABILIREA DOMENIILOR SERVICIILOR PUBLICE PENTRU EXECUTAREA ACTIVITATII IN FOLOSUL COMUNITATII

23/10/2019 HCL Nr 66 - CONSTITUIREA ECHIPEI MOBILE CARE ASIGURA INTERVENTIA LA CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA

23/10/2019 HCL Nr. 65 - PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.L. IN CONSILIUL SCOLII SZENT ISTVAN SANIOB

23/10/2019 HCL Nr. 64 - APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV A.D.I. SANIOB-SALARD

23/10/2019 HCL Nr. 63 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2019

23/10/2019 HCL Nr. 62 - APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR TRIM.3 2019

23/10/2019 HCL Nr. 61 - APROBAREA PROCESULUI VERBAL DIN SEDINTA DIN 20.08.2019

23/10/2019 HCL NR 60 - APROBAREA ORDINII DE ZI PENTRU SEDINTA DIN 23.10.2019

23/10/2019 HCL NR.59 - PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

23/10/2019 PROCES VERBAL

23/10/2019 MINURA SEDINTEI 23.10.2019

20/08/2019 HCL NR.54 - PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A ACTIVITATII ASOCIATIEI CLUB SPORTIV "PROGRESUL SANIOB - SZENTJOBBI HALADAS", IN ANUL 2019

20/08/2019 HCL NR.58 - PRIVIND STABILIREA PORTIUNII DE DRUM COMUNAL CARE SE VA MODERNIZA DIN SUMA ALOCATA DE CJ BIHOR

20/08/2019 HCL NR.57 - PRIVIND REPARTIZAREA DE 150000 LEI PENTRU REPARATII TROTUARE PE SATE COMPONENTE ALE COMUNEI SANIOB

20/08/2019 HCL NR.56 - PRIVIND ACORDAREA "DIPLOMEI DE ONOARE" SI PLATA UNUI PREMIU PENTRU FAMILIILE CARE ANIVERSEAZA 50 DE ANI DE CASATORIE

20/08/2019 HCL NR.55 - PRIVIND INSUSIREA MODIFICARII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SANIOB

20/08/2019 HCL NR.53 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB PE ANUL 2019

20/08/2019 HCL NR.52 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR AL COMUNEI SANIOB PE TRIMESTRUL II, ANUL 2019

20/08/2019 HCL NR.51 - PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL DE LA SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB DIN 05.06.2019

20/08/2019 HCL NR.50 - PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 2008.2019

07/06/2019 HCL NR. 46 - aprobarea Planului de amplasament in vederea inscrierii in CF

05/06/2019 HCL NR. 49 - anularea obligatiilor fiscale datorate de SC ConsumCoop Ciuhoi

05/06/2019 HCL NR. 48 - mandatarea reprezentantului UAT Saniob in ADI ECOLECT GROUP

05/06/2019 HCL NR.47 - aprobarea Regulamentului de organizare a compartimentului Social

05/06/2019 HCL Nr. 45 - privind rectificarea bugetului local 2019

05/06/2019 HCL NR. 44 - aprobarea Procesului Verbal al sedintei din 13.05.2019

05/06/2019 HCL 43 - privind aprobarea Ordinii de zi

05/06/2019 HCL 42 privind alegerea presedintelui de sedinta

05/06/2019 PROCES VERBAL

05/06/2019 MINUTA SEDINTEI 05.06.2019

13/05/2019 HCL NR.41 - PRIVIND CONSTITUIREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA GAZ BARCAU BISTRA"

13/05/2019 HCL NR.40 - PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB PE ANUL 2019

13/05/2019 HCL NR.39 - PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 17.04.2019

13/05/2019 HCL NR.38 - PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A SEDNTEI PRDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB

17/04/2019 HCL NR.28 - PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB

17/04/2019 HCL NR.37 - PRIVIND INSUSIREA MODIFICARII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SANIOB

17/04/2019 HCL NR.36 - PRIVIND APROBAREA PUZ SI REGULAMENT LOCAL AFERENT PENTRU LUCRAREA ''CONSTRUIRE GRADINITA, AMENAJARI EXTERIOARE AFERENTE SI IMPREJMUIRI TEREN IN SATUL SANIOB, COMUNA SANIOB, JUDETUL BIHOR''

17/04/2019 HCL NR.35 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERILE SI FINANCIARE NECESARE PENTRU GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTA

17/04/2019 HCL NR.34 - PRIVIND APROBAREA NEASUMARII RESPONSABILITATII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIV

17/04/2019 HCL NR.33 - PRIVIND APROBAREA BUGETULUI COMUNEI SANIOB PE ANUL 2019

17/04/2019 HCL NR.32 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE AL EXERCITIULUI BUGETAR AL COMUNEI SANIOB PE TRIMESTRUL I, ANUL 2019

17/04/2019 HCL NR.31 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE AL EXERCITIULUI BIGETAR AL COMUNEI SANIOB PE ANUL 2018

17/04/2019 HCL NR.30 - PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR AL COMUNEI SANIOB PE TRIMESTUL IV, ANUL 2018

17/04/2019 HCL NR.29 - PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2019

17/04/2019 HCL NR.27 - PRIVND REPUNEREA D-LUI OPRE VIOREL-FLORIAN, INCEPAND CU DATA DE 18.07.2016 IN DREPTURILE CONFERITE DE MANDATUL DE CONSILIER LOCAL IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB, CONFORM SENTINTEI NR. 154/CA/2019

28/03/2019 HCL NR.26 - PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DE PARTENERIAT IN VEDEREA COOPERARII IN DOMENIUL AGRICOL

28/03/2019 HCL NR.25 - PRIVIND PREZENTAREA RAPOARTELOR DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 ALE VICEPRIMARULUI SI CONSILIERILOR LOCALI

28/03/2019 HCL NR.24 - PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PRIMARULUI COMUNEI SANIOB PRIVIND DUCEREA LA INDEPLINIRE A HCL PE ANUL 2018

28/03/2019 HCL NR.23 - PRIVIND APROBAREA RAPORTUUI PRIMARULUI COMUNEI SANIOB PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURILOR

28/03/2019 HCL NR.22 - PRIVIND PREZENTAREA RAPORTULUI PRIMARULUI DE INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU

28/03/2019 HCL NR.21 - PRIVIND ACORDAREA TITULUI DE CETATEAN DE ONOARE POSTMORTEM AL COMUNEI SANIOB, DOMNULUI DR.FOLDES ADALBERT

28/03/2019 HCL NR.20 - PRIVIND MANDATAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

28/03/2019 HCL NR.19 - PRIVIND AVIZAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

28/03/2019 HCL NR.18 - PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONA NR.1 LA DOCUMENTUL DE POZITIE, CU SCOPUL DE A IMPLEMENTA SI REALIZA PROIECTUL SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BIHOR

28/03/2019 HCL NR.17 - PRIVIND APROBAREA MECANISMULUI DE PERCEPERE A CONTRIBUTIEI

28/03/2019 HCL NR.16 - PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PREVAUTE LA ART.2 DIN HCL NR. 13/26.03.2014 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES AL FURNIZORILOR DE RETELE DE COMUNICATII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICA SI PRIVATA A COMUNEI SANIOB

28/03/2019 HCL NR. 15 - PRIVIND APROBAREA VANZARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 516 MP SITUAT I LOCALITATEA CIUHOI NR 159

28/03/2019 HCL NR. 14 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMPLASAMENT SI DELIMINARE A UNUI IMOBIL AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI SANIOB IN VEDEREA INSCRIERII IN CF

28/03/2019 HCL NR.13 - PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA, LA NIVELUL COMUNEI SANIOB

28/03/2019 HCL NR. 12 - PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2019

28/03/2019 HCL NR.11 - PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE

28/03/2019 PROCES VERBAL NR. 662

28/03/2019 MINUTA SEDINTEI

30/01/2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

30/01/2019 PRIVIND APROBAREA CALIFICATIVULUI PE ANUL 2018 AL FUNCTIONARULUI PUBLIC DE CONDUCERE D-NA MELA MARIA ELENA - SECRETAR AL COMUNEI SANIOB, JUDETUL BIHOR

30/01/2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2019 IN DOMENIUL ADMINISTRARII SI ORGANIZARII SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI SANIOB

30/01/2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU PERSOANELE APTE DE MUNCA IN FAMILIILE BENEFICIARE DE VENIT MINIM GARANTAT PENTRU ANUL 2019

30/01/2019 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII RETELEI SCOALARE LA NIVEL UAT SANIOB PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020

30/01/2019 PRIVIND APROBAREA PROCESUUI VERBAL AL SEDNTEI DEINDATA DIN DATA DE 09.01.2019

30/01/2019 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARA A CONSILIUUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB

09/01/2019 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI BUGETAR LOCAL PE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018

09/01/2019 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBALAL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 11.12.2018 SI A SEDINTEI DE DEINDATA DIN 28.12.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB

09/01/2019 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A SEDINTEI DEINDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANIOB