Általános információk

Földrajzi elhelyezkedés

Földrajzi szempontból Berettyócs ohaj község Románia nyugati részén, a 47 o 15 l északi szélességi és 22 o 8 l keleti hosszúsági körök metszéspontjában található. Bihar megye területén belül Berettyócsohaj község a közép - északi részen helyezkedik el.
A község székhelye Berettyócsohaj település, amely egy km - re van a 191-es számú Nagyvárad – Margitta megyei úttól, illetve 35 km - es távolságra Nagyvárad municípiumtól.


Szomszédos községek

Berettyó csohaj nyugat felől Szalárd községgel szomszédos. Morfológiai szempontból ez a határvonal átszeli a Berettyó lankáit és a dombos síkságot is. Délen Alsótótfalu, délnyugaton pedig Hagymádfalva községekkel határos.
Ez a harárvonal könnyen megrajzolható, mivel a megyei 191-es számú Nagyvárad –Margitta útvonalat követi, amely egybeesik morfológiailag a Berettyó felső teraszával. Észak - déli irányban Vámosláz községgel határos, átszelve a Berettyó lankáit és a dombos síkságot.
Északi irányban Székelyhíddal szomszédos. Itt a határvonalat nehezebb megállapítani a domborzat és a erdős vidék miatt.


Domborzat

Berettyócsohaj síkságon terül el. Ezen belül is több aldomborzati egységet figyelhetünk meg, amelyek a Berettyó folyóval párhuzamosan helyezkednek el. Ennek megfelelően északon található a dombos síkság, középrészen a Berettyó lankái és a kissebbik folyómeder ; délen pedig a folyó teraszai.


Hidrográfiai hálózat

Csohaj a Berettyó vízmedencéjéhez és ezáltal a Körösök vidékéhez tartozik.
A Berettyó a fő vízgyűjtője a környék vizeinek. A vízfolyások sűrűsége 0,38 km/km2. A Berettyó folyási iránya keletről nyugat felé tartó, követve a felszín esési vonalát.
A legfőbb mellékfolyója jobb oldali irányban Szentmiklós-patak, a folyási iránya északkelet, délnyugat. A bal oldali mellékfolyói pedig az Almás, a Gyepes és a Dánca.


A Berettyó folyó jellemzői

Csohaj területén a folyó hossza 15 km , szélessége pedig megközelítőleg 30 méter , átlag mélysége 4 méter . Ez utóbbi normál körülmények között másfél méter. A foly ó egész szakaszára jellemzőek a gyakori előfordulású meanderek, holtágak, alacsonyabb allóvizes részek. Mindez arra utal, hogy egy lassú folyású, öreg folyóról van szó.
A völgy asszimetrikus a meredek jobb és a hosszúkás bal parttal, ami annak az eredménye, hogy a folyó a múltban csak a bal oldalon próbálta megformálni teraszait.
A hidrográfiai jellemzői alapján elmondható, hogy a Berettyó állandó ingadozást mutat éves vízhozam és vízszint szempontjából.
Tavasszal vonul le az éves vízhozam közel 40 % -a . Ez nyáron a legminimálisabb. ősz elején átlagban az éves hozam 7 – 14 % - a vonul le.
A gazdasági szociális tényezők közvetlen hatásaként a folyó magas fokú szennyezettséget mutat. Ezt a berettyószéplaki olajfinomító is nagyban befolyásolja.
A XIX. század végén a folyó egy kanálison keresztül a gabonamalom fele lett irányítva, amely 1950-ig működött. 1940-ben üzembe helyeztek egy elektromos áram - generátort, ahonnan Szentjobb lakosai is kapták az áramot.
1970- ben építettek egy védőgátat az áradások elkerülése végett.
Ezen a vidéken egyetlenegy 25 méter hosszú, 5 méter széles és 250 tonna teherbírású betonhíd szeli át a folyót.

A Szentmiklós - patak a magas dombos síkságon terül el.
Tavasszal erre mocsaras a vidék Középrészen kanalizációs munkálatokat hajtottak végre az áradások elkerülése érdekében. Hossza 3 km Csohaj területén, 10 méter széles a felszínen és 3 méter a vízfenéken, valamint normál időszakban 60 cm mély.

Az Almás-patak egy tipikus síkvidéki patak a maga nagy vízhozam - ingadozásaival. Tavasszal, az áradások idején hatalmas területeket szokott elárasztani, elzárva ezzel az érintkezési lehetőségeket Biharcsanálos és Berettyócsohaj között. Ezt kiküszőbölendő szélesítési és mélyítési munkálatokba kezdtek 1981 -ben. Csohaj területén a patak 3 km hosszúságú és 7 méter széles a felszínen és 3 méter a patakfenéken, valamint normál időszakban 40 cm mély.

A Gyepes - patak 2 km hosszúságú és 6 méter széles a felszínen és 2 méter a vízfenéken, valamint normál időszakban 40 cm mély.

A Dánca - patak 2 km hosszúságú és 6 méter széles a felszínen és 2 méter a vízfenéken, valamint normál időszakban 30 cm mély.


Természeti kincsek:

kőolaj és lombhullató erdők.

 

 

Demográfiai adatok


Összlakosság :
A 2002-es népszámlálási adatoknak megfelelően Berettyócsohaj községben összesen 2292 lélek él.

A lakosság megoszlása nemzetiség szerint:

 • Magyar = 1170
 • Román = 968
 • Német = 2
 • Szlovák = 3
 • Roma = 151

A lakosság megoszlása nemek szerint :

 • Férfiak = 1072
 • Nők = 1220

Felekezeti megoszlás :

 • ortodox = 722
 • római-katolikus = 979
 • református = 357
 • baptista = 18
 • pentikosztál = 157
 • görög-katolikus = 51
 • adventista = 4
 • Jehova tanúi = 2
 • Vallás nélküliek = 2

A lakosság megoszlása a községhez tartozó falvakban :

 • Berettyócsohaj = 426
 • Biharcsanálos = 314
 • Berettyófarnos= 301
 • Szentjobb = 1251

Az állandó népesség kor szerinti megoszlása :

 • 0 – 6 évig = 161
 • 7 – 1 4 évig =193
 • 15 – 18 évig = 131
 • 19 – 30 évig = 330
 • 31 – 50 évig = 521
 • 51 – 62 évig = 462
 • 63 – 80 évig = 420
 • 80 - on túl = 74