Primăria Sâniob județul Bihor

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
12/04/2021 35 schimbarea reprezentantului legal al proiectului ,,Instalație de dezinfecție și dezinsecție în comuna Sâniob, județul Bihor primar
12/04/2021 34 modificarea contribuţiei Comunei Saniob pentru funcţionarea compartimentului de audit intern înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România primar
12/04/2021 33 aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sâniob, județul Bihor primar
12/04/2021 32 aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul comunei Sâniob , jud. Bihor primar
12/04/2021 31 aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Saniob pe trim.IV, anul 2021 primar
12/04/2021 30 aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Saniob pe anul 2020 primar
22/03/2021 29 aprobarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 primar
12/04/2021 28 aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii Scolii Gimnaziale "Szent Istvan" Sâniob, pentru semestrul II al anului 2021 primar
12/04/2021 27 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 25.03.2021. primar
12/04/2021 26 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 22.04.2021. primar
15/03/2021 25 prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI DE INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI SANIOB PE ANUL 2020. primar
25/03/2021 24 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE209 Sâniob-Diosig, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară. primar
25/03/2021 23 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sântimbreu, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară.
25/03/2021 22 aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL ÎN LOCALITATEA SÂNIOB,COMUNA SÂNIOB”
25/03/2021 21 acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 25 mp în apropierea imobilului situat în localitatea Ciuhoi nr.205, aparținând domeniului public al comunei Sâniob, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane"
25/03/2021 20 aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
25/03/2021 19 aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei Saniob, judeţul Bihor
25/03/2021 18 Aprobarea procesului -verbal al ședinței ordinare din 17.02.2021 primar
25/03/2021 17 aprobarea ordinii de zi
17/03/2021 16 alegerea președintelui de ședință
17/02/2021 15 aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2021
17/02/2021 14 aprobarea atribuirii de alte destinații unor spații din imobilul Centrului de informare turistică Sâniob în vederea deservirii și de alte activități și evenimente.
17/02/2021 13 aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României
17/02/2021 12 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul IV, anul 2020.
17/02/2021 11 aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 50049 G1 Sâniob.
17/02/2021 10 aprobarea executării lucrărilor pe domeniului public al comunei Sâniob și ocupării acestuia pentru realizarea investiției „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile membre ale Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest - Stație de tratare containerizată eliminare arsen- 15As sat Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor"
17/02/2021 9 rezilierea contractului de comodat nr.922/2018 încheiat cu Fundaţia „PROSZENTJOBB”
17/02/2021 8 prelungirea mandatului administratorilor societatii SC COMPANIA REOSAL SA pe o durata de 5 luni respectiv pana cel tarziu la data de 31.05.2021
17/02/2021 7 aprobarea Planului Anual de Acţiune pentru anul 2021 in domeniul administrarii si organizarii serviciilor sociale la nivelul compartimentului de asistenta sociala din cadrul primariei comunei Saniob
17/02/2021 6 aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021
17/02/2021 5 aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 08.01.2021.
17/02/2021 4 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 17.02.2021
08/01/2021 3 PHCL aprobarea acoperirii deficitului bugetului local pe secțiunea de dezvoltare pe anul 2020
08/01/2021 2 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 21.12.2020
08/01/2021 1 ORDINEA DE ZI a ședinței extraordinare din data de 08.01.2021
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
22/04/2021 35 schimbarea reprezentantului legal al proiectului ,,Instalație de dezinfecție și dezinsecție în comuna Sâniob, județul Bihor individual
22/04/2021 34 modificarea contribuţiei Comunei Saniob pentru funcţionarea compartimentului de audit intern înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene BIHOR a Asociaţiei Comunelor din România individual
22/04/2021 33 aprobarea noului Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sâniob, județul Bihor normativ
22/04/2021 32 aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul comunei Sâniob , jud. Bihor normativ
22/04/2021 31 aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul I, anul 2021 normativ
22/04/2021 30 aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Saniob pe anul 2020 normativ
22/04/2021 29 aprobarea bugetului comunei Sâniob pe anul 2021 normativ
22/04/2021 28 aprobarea cuantumului si numărul burselor școlare pentru elevii Scolii Gimnaziale "Szent Istvan" Sâniob, pentru semestrul II al anului 2021 normativ
22/04/2021 27 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 25.03.2021. normativ
22/04/2021 26 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 22.04.2021 normativ
25/03/2021 25 prezentarea RAPORTULUI PRIMARULUI DE INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI SANIOB PE ANUL 2020. individual
25/03/2021 24 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE209 Sâniob-Diosig, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară. normativ
25/03/2021 23 aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în vederea introducerii în circuitul civil a drumului vicinal DE326 Sâniob-Sântimbreu, constituirea unui număr cadastral și înscrierea domeniului public în Cartea funciară. normativ
25/03/2021 22 aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL ÎN LOCALITATEA SÂNIOB,COMUNA SÂNIOB” normativ
25/03/2021 21 acordarea dreptului de acces asupra suprafeței de 25 mp în apropierea imobilului situat în localitatea Ciuhoi nr.205, aparținând domeniului public al comunei Sâniob, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane" normativ
25/03/2021 20 aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă normativ
25/03/2021 19 aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta, la nivelul comunei Saniob, judeţul Bihor normativ
25/03/2021 18 aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare 17.02.2021 normativ
25/03/2021 17 Aprobarea ordinii de zi normativ
17/03/2021 16 alegerea președintelui de ședință individual
17/02/2021 15 aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2021 normativ
17/02/2021 14 aprobarea atribuirii de alte destinații unor spații din imobilul Centrului de informare turistică Sâniob în vederea deservirii și de alte activități și evenimente. normativ
17/02/2021 13 aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al României normativ
17/02/2021 12 aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Saniob pe trimestrul IV, anul 2020. individual
17/02/2021 11 aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din Partida 50049 G1 Sâniob. normativ
17/02/2021 10 aprobarea executării lucrărilor pe domeniului public al comunei Sâniob și ocupării acestuia pentru realizarea investiției „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile membre ale Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest - Stație de tratare containerizată eliminare arsen- 15As sat Sâniob, comuna Sâniob, județul Bihor" normativ
17/02/2021 9 rezilierea contractului de comodat nr.922/2018 încheiat cu Fundaţia „PROSZENTJOBB” individual
17/02/2021 8 prelungirea mandatului administratorilor societatii SC COMPANIA REOSAL SA pe o durata de 5 luni respectiv pana cel tarziu la data de 31.05.2021 individual
17/02/2021 7 aprobarea Planului Anual de Acţiune pentru anul 2021 in domeniul administrarii si organizarii serviciilor sociale la nivelul compartimentului de asistenta sociala din cadrul primariei comunei Saniob normativ
17/02/2021 6 aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 normativ
17/02/2021 5 aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 08.01.2021. normativ
17/02/2021 4 aprobarea ordinii de zi pentru şedinţa ordinară din 17.02.2021 normativ
08/01/2021 3 aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe sectiunea de dezvoltare pe anul 2020 normativ
08/01/2021 2 aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 21.12.2021 normativ
08/01/2021 1 aprobarea ordinii de zi