Primăria Sâniob județul Bihor

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 2019 - PROIECT

ANUNT

 

privind supunerea procedurii de transparenţă decizională a Proiectului de hotărâre  pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019