Primăria Sâniob județul Bihor

PROIECT DE HOTARTARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

           ANUNŢ
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Sâniob aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Sâniob, pe perioada 2021-2027,
Invităm persoanele fizice şi juridice interesate să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre arătat mai sus, al cărui conţinut se află afişat pe site-ul primăriei comunei Sâniob, la sediul acesteia precum şi la secretariat.
Aceste propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite la adresa de e-mail registratura@saniob.ro sau se pot depune în scris la secretarul general al comunei Sâniob, d-na Maria-Elena MELA, până în data de 04.06.2021, ora 15,00, urmând să aibă loc dezbateri publice pe tema acestui proiect la sediul Pimăriei comunei Sâniob.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţii dumneavoastră care vor purta menţiunea "Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Sâniob, pe perioada 2021 -2027,,.